โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 พ.ค. 65 ถึง 31 มี.ค. 66 ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ประจำปี 2565
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
20 ก.ค. 61 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
03 ต.ค. 60 ถึง 04 ต.ค. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
29 ก.ย. 60 ถึง 30 ก.ย. 60 คณะครูไปศึกษาดูงานสถานศึกษาพระราชทานระดับปฐมวัย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
31 ส.ค. 60 กิจกรรมบ้าน วัด โรงเรียน ต้านยาเสพติด
22 ส.ค. 60 ถึง 23 ส.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
26 ก.ค. 60 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
07 ก.ค. 60 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
26 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันสุนทรภู่และรณรงค์ต้านยาเสพติด
13 มิ.ย. 60 ถึง 16 มิ.ย. 60 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
08 มิ.ย. 60 กิจกรรมไหว้ครู
26 ส.ค. 59 งานนิทรรศการวิชาการ ที่ อิมพีเรียลสำโรง
25 ส.ค. 59 ทัศนศึกษากิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เมืองทองธานี
29 ก.ค. 59 คณะครูลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว
29 ก.ค. 59 รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
ผอ.สมชัย  อภิรัตนาชัย  เข้ารับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
15 ก.ค. 59 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดใหม่สมุทรกิจ
30 มิ.ย. 59 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก
20 มิ.ย. 59 ถึง 24 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันสุนทรภู่
13 มิ.ย. 59 ถึง 17 มิ.ย. 59 อบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
02 มิ.ย. 59 กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559
01 พ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559
03 ก.พ. 59 ถึง 04 ก.พ. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
29 ม.ค. 59 เข้าค่ายลูกเสือสำรอง-ยุวกาชาด ระดับ ป.1-ป.3
26 ม.ค. 59 ประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับภูมิภาค
31 ม.ค. 58 การสอบ O-net นักเรียนชั้น ป.6
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 สอบ O-net  วันที่  31  มกราคม  2558  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
ขอให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์การสอบ เช่น ดินสอ 2B  ปากกา  ยางลบ  มาให้พร้อมน่ะค่ะ
08 ม.ค. 58 ถึง 09 ม.ค. 58 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558
ณ สนามโรงเรียนคลองสองพี่น้อง
17 ธ.ค. 57 ถึง 19 ธ.ค. 57 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
โรงเรียนคลองสองพี่น้องกำหนดการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557
ณ ค่ายลูกเสือแก่งกระจาน   จังหวัดเพรชบุรี     เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน
01 ธ.ค. 57 ถึง 04 ธ.ค. 57 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนคลองสองพี่น้องกำหนดจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้นในวันพฤหัสบดี  ที่ 4 ธันวาคม 2557
ณ สนามโรงเรียนคลองสองพีน้อง
01 ต.ค. 57 ถึง 02 ก.ย. 57 กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
วันที่ 1-2 ตุลาคม 2557
28 ก.ค. 57 ถึง 29 ก.ค. 57 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
   โรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) กำหนดจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  วันอังคาร ที่ 29 กรกฎาคม 2557
ณ บริเวณสนามโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ฝ่ายวิชาการและกลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน