โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1   ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2559
ชั้นจำนวนนักเรียน
ชายหญิงรวม
อนุบาล 1/121930
อนุบาล 1/2191231
รวม402161
อนุบาล 2/1151429
อนุบาล2/2131629
รวม283058
ประถมศึกษาปีที่1/1121729
ประถมศึกษาปีที่1/2141428
รวม263157
ประถมศึกษาปีที่ 2/1141327
ประถมศึกษาปีที่2/2141125
ประถมศึกษาปีที่2/391726
รวม374178
ประถมศึกษาปีที่3/1181836
ประถมศึกษาปีที่3/2142337
รวม324173
ประถมศึกษาปีที่4/119827
ประถมศึกษาปีที่4/2111728
รวม302555
ประถมศึกษาปีที่5/1161531
ประถมศึกษาปีที่5/2151429
รวม312960
ประถมศึกษาปีที่6/1112031
ประถมศึกษาปีที่6/2191231
รวม303262
รวมนักเรียนทั้งหมด254250504