โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เชิญวิทยากรให้ความรู้ โรงเรียนคุณธรรม
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  โรงเรียนคลองสองพี่น้อง
(ใจดีอุปถัมภ์)   ได้เชิญ  นายวุฒิชัย  จำปาหอม  และ
นายธีรศานต์  อุ่นกุดเชือก   ครูจากโรงเรียนวัดบางฝ้าย  ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้  ความสามารถและประสบการณ์ที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ในการจัดทำโครงงานคุณธรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมของ สพฐ.   
เป็นอย่างดี
 


โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2561,11:20   อ่าน 259 ครั้ง