โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประเมินครูผู้ช่วยเพื่อการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2561
เมื่อวันที่ ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)   ได้ทำการประเมิน   ครูผู้ช่วยเพื่อการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม   ครูที่ทำหน้าที่ในการประเมินคือ  นางพัชรี  โพธิ์เมือง , นางอมร  บุญโญปรณ์ , นางสาวพิมพ์ชนก  ธานีวัฒน์  และผู้ที่ได้รับการประเมิน  ประกอบด้วย 
นางสาวอมรินทร์ ปุ่มโคกกรวด    ครั่งที่ ๘
นางสาววรรณิภา  เดชขันธ์      ครั่งที่ ๓ 
นางสาวอภิญญา  ศรีนุ่นขาว    ครั่งที่ ๒
 

โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2561,22:57   อ่าน 253 ครั้ง