โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
สพป.สมุทรปราการเขต1 จัดอบรม "การพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้"เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 ครูที่เข้าร่วมคือ นายเจริญ ภูมิเรศสุนทร นางสาวพิมพ์ชนก ธานีวัฒน์ นางสาวกรรณิกา ฝ่ายพรม
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2562,16:03   อ่าน 236 ครั้ง