โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)จัดกิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปี 2562
วันที่  27  พฤษภาคม 2562 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง
(ใจดีอุปถัมภ์)  นำโดยนางณัฐกานต์  แก้วประเสริฐ นำคณะครูและนักเรียน  จัดกิจกรรมวันต้นไม้  ประจำปี 2562  โดยคณะรัฐมนตรี กำหนดให้ 15 ค่ำเดือน 6 ของทุกปี ซึ่งเป็น วันวิสาขบูชา เป็น วันต้นไม้แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทย ตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต  
 

โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2562,11:02   อ่าน 483 ครั้ง