โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การบรรยายพิเศษเรื่องการลดใช้พลังงานในภาครัฐ 2562
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) นำโดยนางณัฐกานต์ แก้วประเสริฐ นำคณะครูเข้าร่วม การบรรยายพิเศษเรื่องการลดใช้พลังงานในภาครัฐ โดย ผศ.เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์ วันที่ 2 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร1 โรเงรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2562,12:08   อ่าน 214 ครั้ง