โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมเรื่องวิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง 
เรื่อง วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
(Unplugged  Computer  Science) 
ตามแนวทางโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย
ระหว่างวันที่  29-30  มิถุนายน 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2562,13:35   อ่าน 300 ครั้ง