โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อซักซ้อมการประเมินคุณภาพ 4
การประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อซักซ้อมการประเมินคุณภาพ(Mock Assessment) ภายนอกรอบสี่ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2562,15:21   อ่าน 185 ครั้ง