โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กราบนมัสการร่วมแสดงมุทิตาจิตสักการะ ท่านพระครูวิธานกิตติวัฒน์
กราบนมัสการร่วมแสดงมุทิตาจิตสักการะ
ท่านพระครูวิธานกิตติวัฒน์ (นาเรต กิตฺติวุฑฺโฒ น.ธ.เอก.พธ.บ.)
เจ้าอาวาสวัดใหม่ บางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2562,16:13   อ่าน 192 ครั้ง