โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมกลุ่มโรงเรียนพระสมทุรเจดีย์
27 มกราคม 2563
ประชุมกลุ่มโรงเรียนพระสมทุรเจดีย์ และกลุ่มปากอ่าวเจ้าพระยา เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดกีฬาสัมพันธ์ครู “พระสมุทรเจดีย์&ปากอ่าวเจ้าพระยาเกมส์”

โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2563,16:20   อ่าน 184 ครั้ง