โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประชุม การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (2559-2563)
การประชุม การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (2559-2563) วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นายยอดยิ่ง ทองรอด ศึกษานิเทศน์ สฟป.สป1
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2563,16:58   อ่าน 324 ครั้ง