โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
- อนุบาล รับสมัคร วันที่ ๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓- วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓
- ป.๑  รับสมัคร วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓- วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓
 
รายงานตัว  ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๓
รับได้ห้องละ  ไม่เกิน  ๔๐  คน
ถ้าขยายห้อง  ต้องได้รับความเห็นของ สำนักงานการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2563,18:14   อ่าน 155 ครั้ง