โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ” ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การประชุมผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ “การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ” ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.30-15.30 ผู้บริหาร-คณะครูและบุคลากร และผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2563,10:00   อ่าน 193 ครั้ง