โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมครูประจำชั้นพบผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อชี้แจงแนวทางในการเรียน DLTV และแจกอุปกรณ์ในการเรียน
วันที่ 16-17 พ.ค. 2563  โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมครูประจำชั้นพบผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เพื่อชี้แจงแนวทางในการเรียน DLTV และแจกอุปกรณ์ในการเรียน  โดยแบ่งเป็น ช่วงคือ 
วันที่ 16 พ.ค.2563 เวลา 9.00-11.30  นักเรียนชั้น ป.3-4
 วันที่ 16 พ.ค.2563 เวลา 13.00-15.30  นักเรียนชั้น ป.5-6
วันที่ 17 พ.ค.2563 เวลา 9.00-11.30  นักเรียนชั้น อ.2-3
 วันที่ 17 พ.ค.2563 เวลา 9.00-11.30 นักเรียนชั้น ป.1-2
โดยมีขั้นตอนตามมาตรการการป้องกัน Covid 19 คือ 1. มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างการ    2.ล้างมือด้วยเจลล้างมือ  3.สวมหน้ากากอนามัย 
4.ติดสติ๊กเกอร์กับผู้ที่ผ่านการคัดกรอง  5.มีระยะห่างความปลอดภัย โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อสม.ตำบลปากคลองบางปลากด
 
 
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2563,16:33   อ่าน 55 ครั้ง