โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผอ.สพป.สมุทรปราการ1 และคณะพบปะครู- ผู้ปกครองนักเรียนชี้แจงDLTV โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ดร.พัชระ งามชัด และ ดร.ภูมิ พระรักษา รองฯ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 พร้อมด้วยตัวแทนศึกษานิเทศก์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ พบปะครู ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อขี้แจ งทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางไกลในภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (โควิค-19) โรงเรียนคลองสองพี่น้อง
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2563,17:38   อ่าน 38 ครั้ง