โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์
รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙)
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2563,18:40   อ่าน 57 ครั้ง