โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่  27  พฤษภาคม 2562 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง

(ใจดีอุปถัมภ์)  นำโดยนางณัฐกานต์  แก้วประเสริฐ นำคณะครูและนักเรียน  จัดกิจกรรมวันต้นไม้  ประจำปี 2562  โดยคณะรัฐมนตรี กำหนดให้ 15 ค่ำเดือน 6 ของทุกปี ซึ่งเป็น วันวิสาขบูชา เป็น วันต้นไม้แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทย ตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต  

 

โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2562,11:01   อ่าน 469 ครั้ง