โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงงานอาชีพ ขนม ขนมอบ
โครงงานอาชีพ ขนม ขนมอบ
หนึ่งใน MOU ขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา(สะพานที่3)
ระหว่างโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) กับ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2562,10:49   อ่าน 285 ครั้ง