โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครครูอัตราจ้าง ต้องมีวุฒิครู เงินเดือน 15,000.- บาท สมัคร 28-29 พฤศจิกายน 2562 และพร้อมสัมภาษณ
รับสมัครครูอัตราจ้าง ต้องมีวุฒิครู เงินเดือน 15,000.- บาท สมัคร 28-29 พฤศจิกายน 2562 และพร้อมสัมภาษณ์

โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 3  อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนในการสอนวิชาต่างๆ (ไม่ระบุเอก) ค่าตอบแทน 15,000 ต่อเดือน  สมัครพร้อมสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) คุณสมบัติของผู้สมัคร
   1. มีสัญชาติไทย
   2. เพศชาย หรือหญิง อายุระหว่าง 23-40 ปี
   3. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
   4. มีบุคลิกและพฤติกรรมเหมาะสมกับอาชีพครู สามารถปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของโรงเรียน

2) หลักฐานการสมัคร
   1. ใบแสดงวุฒิ เช่น แบบรายงานแสดงผลการเรียน ปริญญาบัตร และทรานสคริปฉบับจริงพร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด
   2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
   3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
   4. บัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
   5. เกียรติบัตร หรือใบรับรองความสามารถ (ถ้ามี)
   6. ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
   7. ใบประกอบวิชาชีพครู
   8.ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

3)  การรับสมัคร
รับสมัครระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562  เวลาราชการ (08.30- 15.30 น.)  ณ ห้องธุรการ  โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)

ข้อมูลการติดต่อ
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
ที่อยู่: 127 หมู่ 1   ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์: 02 461 1799
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2562,17:15   อ่าน 503 ครั้ง