โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
งดกิจกรรม เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค Co-vid 19
ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ที่ ศธ 04006/ว1191 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563  เรื่องซักซ้อมการปิดสถานศึกษาและการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)  จึงขอแจ้งงดกิจกรรม เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค Co-vid 19 ดังนี้
1. วันที่ 30 มีนาคม 2563 งดรับผลการเรียนทุกระดับชั้นและรับอาหารเสริม(นม)  
- ของดรับผลการเรียน  แจ้งให้ผู้ปกครองสามารถติดต่อครูประจำชั้นในกลุ่ม Line ของห้องเรียนเป็นการส่วนตัว เพื่อขอผลการเรียน
- อาหารเสริม(นม) เพิ่มเติม (วันที่ 9-31 มีนาคม )   ให้มารับในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
2. วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 งดกิจกรรมการมอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครองชั้นอนุบาล 2-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    ขอแจ้งเลื่อนการจัดประชุมดังกล่าวไปก่อน  ยังไม่มีกำหนด
 
ขอความร่วมมือผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อกับทางโรงเรียนในช่วงนี้ การย้าย การสมัครเรียน ขอให้ปฏิบัติตามที่  รร ประกาศ  คือ 1.ล้างมือ ด้วยเจล  2.สวมผ้าปิดจมูก
 
ทั้งนี้  ขอให้ผู้ปกครอง ติดตามข่าวสารต่างๆของทางโรงเรียน  facebook และ เว็บโรงเรียน http://www.klongsongpeenong.ac.th/  ค่ะ
 
 
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2563,12:07   อ่าน 3516 ครั้ง