โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2564
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564-31มีนาคม 2564
ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
- ระดับอนุบาล 2 เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 16 พ.ค. 2559- 15 พ.ค. 2560
- ระดับอนุบาล 3 เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 16 พ.ค. 2558- 15 พ.ค. 2559
- ระดับ ป.1 เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 16 พ.ค. 2557- 15 พ.ค. 2558
หลักฐานการสมัคร
1.สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา และนักเรียน จำนวน 2 ชุด
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา มารดา จำนวน 2 ชุด
3.สำเนาสูติบัตร จำนวน 2 ชุด
4.ใบแสดงกรุ๊ปเลือดของเด็ก จำนวน 1 ใบ
5.รูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
**สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ โทร 02-461-1799**
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2564,11:00   อ่าน 334 ครั้ง