โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจากโรงเรียนวันเปิดภาคเรียน 2564
เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้น และจะกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่ของสถานศึกษา จึงเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็น วันที่ 1 มิถุนายน 2564 และ เลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 โดยทางโรงเรียนจะแจ้งกำหนดการให้ทราบในภายหลัง ขอให้ติดตามประกาศของทาง โรงเรียน
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2564,10:28   อ่าน 273 ครั้ง