โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1   ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสมชัย อภิรัตนาชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/08/2011
ปรับปรุง 14/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 404612
Page Views 524715
ลิ้งค์น่าสนใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสองพี่น้อง
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนประชานาถ ตลาด พระประแดง
2 โรงเรียนวิสุทธิกัษตรี ตลาด พระประแดง
3 โรงเรียนอำนวยวิทย์ ตลาด พระประแดง
4 โรงเรียนอนุบาลสดุดี ตลาด พระประแดง
5 โรงเรียนเยาวนารีคริสเตียน ตลาด พระประแดง
6 โรงเรียนอาษาวิทยา ตลาด พระประแดง
7 โรงเรียนวัดป่าเกด ทรงคนอง พระประแดง
8 โรงเรียนวัดคันลัด ทรงคนอง พระประแดง
9 โรงเรียนวัดบางกระสอบ บางกระสอบ พระประแดง
10 โรงเรียนวัดบางกอบัว บางกอบัว พระประแดง
11 โรงเรียนสำราญวิทยา บางกอบัว พระประแดง 024610917
12 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ บางกะเจ้า พระประแดง
13 โรงเรียนกาญจนวิทยา บางครุ พระประแดง
14 โรงเรียนสายอนุสรณ์ บางครุ พระประแดง 02-4633272 ,02-8190128
15 โรงเรียนวัดครุนอก บางครุ พระประแดง 0-2463-3140
16 โรงเรียนบางครุ บางครุ พระประแดง
17 โรงเรียนวัดครุใน บางครุ พระประแดง 0-2462-8100, 0-2462-7300
18 โรงเรียนสันติดรุณ บางครุ พระประแดง
19 โรงเรียนสุขสวัสดิ์ บางจาก พระประแดง
20 โรงเรียนศิริวิทยา บางจาก พระประแดง
21 โรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ บางจาก พระประแดง
22 โรงเรียนวัดชมนิมิตร บางจาก พระประแดง
23 โรงเรียนบ้านบางจาก บางจาก พระประแดง
24 โรงเรียนอนุบาลศิริวิทย์ บางจาก พระประแดง
25 โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก บางน้ำผึ้ง พระประแดง
26 โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน บางน้ำผึ้ง พระประแดง 0-2461-0161
27 โรงเรียนอนุบาลบ้านพุทธรักษา บางพึ่ง พระประแดง
28 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา บางพึ่ง พระประแดง
29 โรงเรียนวัดกลาง บางพึ่ง พระประแดง
30 โรงเรียนวัดรวก บางพึ่ง พระประแดง
31 โรงเรียนอนุบาลบัวขาว บางพึ่ง พระประแดง
32 โรงเรียนอนุบาลเซ็นดาณี บางพึ่ง พระประแดง
33 โรงเรียนวัดบางขมิ้น บางยอ พระประแดง
34 โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง บางยอ พระประแดง
35 โรงเรียนวัดกองแก้ว บางยอ พระประแดง
36 โรงเรียนอนุบาลณัฎฐเวศม์ บางหญ้าแพรก พระประแดง
37 โรงเรียนอนุบาลเจริญวัย บางหญ้าแพรก พระประแดง
38 โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา บางหญ้าแพรก พระประแดง
39 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง บางหญ้าแพรก พระประแดง 0-2385-9203
40 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก พระประแดง
41 โรงเรียนป้อมปู่เจ้าสมิงพราย บางหญ้าแพรก พระประแดง
42 โรงเรียนอนุบาลมารดา บางหญ้าแพรก พระประแดง
43 โรงเรียนณัฎฐเวศม์ บางหญ้าแพรก พระประแดง
44 โรงเรียนวัดแหลม บางหญ้าแพรก พระประแดง
45 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ บางหัวเสือ พระประแดง
46 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ พระประแดง 0-2385-9406
47 โรงเรียนวัดบางฝ้าย บางหัวเสือ พระประแดง 0-2383-0199
48 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สำโรง พระประแดง
49 โรงเรียนวัดมหาวงษ์ สำโรงกลาง พระประแดง
50 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส สำโรงกลาง พระประแดง 0-2183-4488
51 โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สำโรงกลาง พระประแดง
52 โรงเรียนปัญจะวิทย์ สำโรงใต้ พระประแดง
53 โรงเรียนวัดสวนส้ม สำโรงใต้ พระประแดง
54 โรงเรียนอนุบาลเทพการ พระสมุทรเจดีย์
55 โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์
56 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์
57 โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์
58 โรงเรียนวัดศรีคงคาราม นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์
59 โรงเรียนวัดคลองสวน บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์
60 โรงเรียนวัดคลองมอญ บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์
61 โรงเรียนอนุบาลพัฒนชื่น ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
62 โรงเรียนวัดแค ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
63 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
64 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 0-2461-1799
65 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ 0-24258585
66 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์
67 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์
68 โรงเรียนบ้านขุนสมุทร แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์
69 โรงเรียนวัดคู่สร้าง ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 0-2425-9889
70 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
71 โรงเรียนสารสาสน์สาร ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
72 โรงเรียนบางพลีพัฒนาศึกษาลัย ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
73 โรงเรียนวัดใหญ่ ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
74 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
75 โรงเรียนเทพกรศึกษา ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
76 โรงเรียนดรุณรัตน์ เมืองสมุทรปราการ
77 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
78 โรงเรียนอนุบาลเคหะบ้านใหม่ ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
79 โรงเรียนอนุบาลสวนแพรกษา ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
80 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
81 โรงเรียนคลองแสนสุข ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
82 โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
83 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
84 โรงเรียนเสงื่ยมพิทยานุกุล ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ
85 โรงเรียนอนุบาลบ้านไทรงาม ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ
86 โรงเรียนอุ่นอารีวิทยา ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ
87 โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วน เมืองสมุทรปราการ 0 - 2384 - 6115
88 โรงเรียนวัดบางด้วน บางด้วน เมืองสมุทรปราการ
89 โรงเรียนคลองบางปู บางปู เมืองสมุทรปราการ 0-2330-1314
90 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ บางปู เมืองสมุทรปราการ
91 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง บางปู เมืองสมุทรปราการ 0-27077076
92 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
93 โรงเรียนดิษลี บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
94 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ฯ บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
95 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
96 โรงเรียนพิบูลประชาบาล บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
97 โรงเรียนโรงเรียนคลองเสาธง บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ 0-2707-7289
98 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ 023239015
99 โรงเรียนล้วนพฤกษา บางเมือง เมืองสมุทรปราการ
100 โรงเรียนคลองมหาวงก์ บางเมือง เมืองสมุทรปราการ
101 โรงเรียนสอนภาษาพลากร บางเมือง เมืองสมุทรปราการ 02-759-5475 Mobile: 085-1473523
102 โรงเรียนคลองบางปิ้ง บางเมือง เมืองสมุทรปราการ
103 โรงเรียนอนุบาลยิ่งเจริญ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
104 โรงเรียนอนุบาลบุษยมาส บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
105 โรงเรียนบุรารักษ์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
106 โรงเรียนอนุบาลยั่งยืน บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
107 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ 0-2394-2227
108 โรงเรียนอนุบาลอู่ทิพย์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
109 โรงเรียนบางเมืองเขียนผ่องอนุสรณ์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
110 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
111 โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ บางโปรง เมืองสมุทรปราการ
112 โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง เมืองสมุทรปราการ
113 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ 023951160
114 โรงเรียนอนุบาลสวนปากน้ำ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
115 โรงเรียนนพคุณวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
116 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
117 โรงเรียนสมุทรปราการ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
118 โรงเรียนอนุสาสน์วิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
119 โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
120 โรงเรียนป้วยฮั้ว ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
121 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
122 โรงเรียนศิริศึกษา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
123 โรงเรียนอนุบาลศิราพร ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
124 โรงเรียนศรีวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
125 โรงเรียนอนุบาลเทพดรุณ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
126 โรงเรียนอนุสาสน์วิทยาสมุทรปราการ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ 3950238,7028751
127 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ 3950319,701674-5
128 โรงเรียนชวลิตวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
129 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
130 โรงเรียนพร้านีลวัชระ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
131 โรงเรียนฉัตรสุดา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
132 โรงเรียนวัดบางนางเกรง ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
133 โรงเรียนสุมานัน ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
134 โรงเรียนอนุบาลสุวิชา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
135 โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
136 โรงเรียนอนุบาลจันทนา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
137 โรงเรียนอนุบาลมิตรอุดม สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
138 โรงเรียนซิกข์วิทยาลัย สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
139 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
140 โรงเรียนอนุบาลนนนที สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
141 โรงเรียนทรงวิทยา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
142 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
143 โรงเรียนอนุบาลดีพร้อม สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
144 โรงเรียนอนุบาลจตุรมุก สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
145 โรงเรียนมนตเสรี สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
146 โรงเรียนอนุบาลกิติมา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
147 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
148 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนู สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
149 โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
150 โรงเรียนอนุบาลเนาวรัตน์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
151 โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
152 โรงเรียนอนุบาลตันติภักดิ์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
153 โรงเรียนอนุบาลศรีชม เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
154 โรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
155 โรงเรียนคลองสำโรง เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ 0-2383-5613
156 โรงเรียนสุขเจริญผล เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
157 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
158 โรงเรียนอนุบาลพัฒนาสุข เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
159 โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา เมืองสมุทรปราการ
160 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา เมืองสมุทรปราการ
161 โรงเรียนภรวิชญ์ แพรกษา เมืองสมุทรปราการ 027036094
162 โรงเรียนวัดคลองเก้า แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ
163 โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ 0-2385-3654
164 โรงเรียนอนุบาลอนงค์เวท แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ
165 โรงเรียนตัวอย่าง แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ 021824173