โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางณัฐกานต์ แก้วประเสริฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/08/2011
ปรับปรุง 30/03/2020
สถิติผู้เข้าชม 993715
Page Views 1205492
ลิ้งค์น่าสนใจ
เมนูโรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอำนวยวิทย์ ตลาด พระประแดง
2 โรงเรียนวิสุทธิกัษตรี ตลาด พระประแดง
3 โรงเรียนประชานาถ ตลาด พระประแดง
4 โรงเรียนอนุบาลสดุดี ตลาด พระประแดง
5 โรงเรียนเยาวนารีคริสเตียน ตลาด พระประแดง
6 โรงเรียนอาษาวิทยา ตลาด พระประแดง
7 โรงเรียนวัดป่าเกด ทรงคนอง พระประแดง
8 โรงเรียนวัดคันลัด ทรงคนอง พระประแดง
9 โรงเรียนวัดบางกระสอบ บางกระสอบ พระประแดง
10 โรงเรียนวัดบางกอบัว บางกอบัว พระประแดง
11 โรงเรียนสำราญวิทยา บางกอบัว พระประแดง 024610917
12 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ บางกะเจ้า พระประแดง
13 โรงเรียนวัดครุใน บางครุ พระประแดง 0-2462-8100, 0-2462-7300
14 โรงเรียนสายอนุสรณ์ บางครุ พระประแดง 02-4633272 ,02-8190128
15 โรงเรียนกาญจนวิทยา บางครุ พระประแดง
16 โรงเรียนวัดครุนอก บางครุ พระประแดง 0-2463-3140
17 โรงเรียนสันติดรุณ บางครุ พระประแดง
18 โรงเรียนบางครุ บางครุ พระประแดง
19 โรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ บางจาก พระประแดง
20 โรงเรียนบ้านบางจาก บางจาก พระประแดง
21 โรงเรียนวัดชมนิมิตร บางจาก พระประแดง
22 โรงเรียนศิริวิทยา บางจาก พระประแดง
23 โรงเรียนสุขสวัสดิ์ บางจาก พระประแดง
24 โรงเรียนอนุบาลศิริวิทย์ บางจาก พระประแดง
25 โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก บางน้ำผึ้ง พระประแดง
26 โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน บางน้ำผึ้ง พระประแดง 0-2461-0161
27 โรงเรียนวัดรวก บางพึ่ง พระประแดง
28 โรงเรียนอนุบาลบัวขาว บางพึ่ง พระประแดง
29 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา บางพึ่ง พระประแดง
30 โรงเรียนอนุบาลเซ็นดาณี บางพึ่ง พระประแดง
31 โรงเรียนวัดกลาง บางพึ่ง พระประแดง
32 โรงเรียนอนุบาลบ้านพุทธรักษา บางพึ่ง พระประแดง
33 โรงเรียนวัดบางขมิ้น บางยอ พระประแดง
34 โรงเรียนวัดกองแก้ว บางยอ พระประแดง
35 โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง บางยอ พระประแดง
36 โรงเรียนอนุบาลณัฎฐเวศม์ บางหญ้าแพรก พระประแดง
37 โรงเรียนอนุบาลเจริญวัย บางหญ้าแพรก พระประแดง
38 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก พระประแดง
39 โรงเรียนวัดแหลม บางหญ้าแพรก พระประแดง
40 โรงเรียนอนุบาลมารดา บางหญ้าแพรก พระประแดง
41 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง บางหญ้าแพรก พระประแดง 0-2385-9203
42 โรงเรียนป้อมปู่เจ้าสมิงพราย บางหญ้าแพรก พระประแดง
43 โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา บางหญ้าแพรก พระประแดง
44 โรงเรียนณัฎฐเวศม์ บางหญ้าแพรก พระประแดง
45 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ บางหัวเสือ พระประแดง
46 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ พระประแดง 0-2385-9406
47 โรงเรียนวัดบางฝ้าย บางหัวเสือ พระประแดง 0-2383-0199
48 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สำโรง พระประแดง
49 โรงเรียนวัดมหาวงษ์ สำโรงกลาง พระประแดง
50 โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สำโรงกลาง พระประแดง
51 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส สำโรงกลาง พระประแดง 0-2183-4488
52 โรงเรียนวัดสวนส้ม สำโรงใต้ พระประแดง
53 โรงเรียนปัญจะวิทย์ สำโรงใต้ พระประแดง
54 โรงเรียนอนุบาลเทพการ พระสมุทรเจดีย์
55 โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์
56 โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์
57 โรงเรียนวัดศรีคงคาราม นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์
58 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์
59 โรงเรียนวัดคลองมอญ บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์
60 โรงเรียนวัดคลองสวน บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์
61 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 0-2461-1799
62 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
63 โรงเรียนอนุบาลพัฒนชื่น ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
64 โรงเรียนวัดแค ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
65 โรงเรียนบ้านขุนสมุทร แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์
66 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์
67 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์
68 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ 0-24258585
69 โรงเรียนบางพลีพัฒนาศึกษาลัย ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
70 โรงเรียนวัดใหญ่ ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
71 โรงเรียนวัดคู่สร้าง ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 0-2425-9889
72 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 02-8157540-1
73 โรงเรียนเทพกรศึกษา ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
74 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
75 โรงเรียนสารสาสน์สาร ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
76 โรงเรียนดรุณรัตน์ เมืองสมุทรปราการ
77 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
78 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
79 โรงเรียนอนุบาลเคหะบ้านใหม่ ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
80 โรงเรียนคลองแสนสุข ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
81 โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
82 โรงเรียนอนุบาลสวนแพรกษา ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
83 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
84 โรงเรียนอนุบาลบ้านไทรงาม ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ
85 โรงเรียนเสงื่ยมพิทยานุกุล ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ
86 โรงเรียนอุ่นอารีวิทยา ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ
87 โรงเรียนวัดบางด้วน บางด้วน เมืองสมุทรปราการ
88 โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วน เมืองสมุทรปราการ 0 - 2384 - 6115
89 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง บางปู เมืองสมุทรปราการ 0-27077076
90 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ บางปู เมืองสมุทรปราการ
91 โรงเรียนคลองบางปู บางปู เมืองสมุทรปราการ 0-2330-1314
92 โรงเรียนพิบูลประชาบาล บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
93 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
94 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
95 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ 023239015
96 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ฯ บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
97 โรงเรียนโรงเรียนคลองเสาธง บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ 0-2707-7289
98 โรงเรียนดิษลี บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
99 โรงเรียนคลองมหาวงก์ บางเมือง เมืองสมุทรปราการ
100 โรงเรียนล้วนพฤกษา บางเมือง เมืองสมุทรปราการ
101 โรงเรียนสอนภาษาพลากร บางเมือง เมืองสมุทรปราการ 02-759-5475 Mobile: 085-1473523
102 โรงเรียนคลองบางปิ้ง บางเมือง เมืองสมุทรปราการ
103 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ 0-2394-2227
104 โรงเรียนอนุบาลอู่ทิพย์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
105 โรงเรียนอนุบาลยั่งยืน บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
106 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
107 โรงเรียนอนุบาลยิ่งเจริญ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
108 โรงเรียนบุรารักษ์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
109 โรงเรียนบางเมืองเขียนผ่องอนุสรณ์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
110 โรงเรียนอนุบาลบุษยมาส บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
111 โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง เมืองสมุทรปราการ
112 โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ บางโปรง เมืองสมุทรปราการ
113 โรงเรียนอนุบาลศิราพร ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
114 โรงเรียนอนุสาสน์วิทยาสมุทรปราการ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ 3950238,7028751
115 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
116 โรงเรียนสมุทรปราการ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
117 โรงเรียนวัดบางนางเกรง ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
118 โรงเรียนพร้านีลวัชระ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
119 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
120 โรงเรียนอนุบาลสุวิชา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
121 โรงเรียนชวลิตวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
122 โรงเรียนอนุบาลเทพดรุณ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
123 โรงเรียนนพคุณวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
124 โรงเรียนอนุบาลสวนปากน้ำ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
125 โรงเรียนฉัตรสุดา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
126 โรงเรียนป้วยฮั้ว ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
127 โรงเรียนศิริศึกษา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
128 โรงเรียนอนุสาสน์วิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
129 โรงเรียนศรีวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
130 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
131 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ 023951160
132 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ 3950319,701674-5
133 โรงเรียนสุมานัน ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
134 โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
135 โรงเรียนอนุบาลจันทนา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
136 โรงเรียนอนุบาลนนนที สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
137 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
138 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
139 โรงเรียนอนุบาลดีพร้อม สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
140 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนู สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
141 โรงเรียนอนุบาลจตุรมุก สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
142 โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
143 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
144 โรงเรียนอนุบาลกิติมา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
145 โรงเรียนซิกข์วิทยาลัย สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
146 โรงเรียนอนุบาลมิตรอุดม สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
147 โรงเรียนมนตเสรี สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
148 โรงเรียนทรงวิทยา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
149 โรงเรียนคลองสำโรง เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ 0-2383-5613
150 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
151 โรงเรียนสุขเจริญผล เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
152 โรงเรียนอนุบาลพัฒนาสุข เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
153 โรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
154 โรงเรียนอนุบาลศรีชม เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
155 โรงเรียนอนุบาลเนาวรัตน์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
156 โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
157 โรงเรียนอนุบาลตันติภักดิ์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
158 โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
159 โรงเรียนทดสอบ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
160 โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา เมืองสมุทรปราการ
161 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา เมืองสมุทรปราการ
162 โรงเรียนภรวิชญ์ แพรกษา เมืองสมุทรปราการ 027036094
163 โรงเรียนตัวอย่าง แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ 021824173
164 โรงเรียนวัดคลองเก้า แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ
165 โรงเรียนอนุบาลอนงค์เวท แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ
166 โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ 0-2385-3654