โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายวรวุฒิ ปัถวี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ : 063 939 4141
อีเมล์ : Worawout20@gmail.com
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2564,13:30  อ่าน 25 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี อริยสัจ ๔ สร้างสรรค์เด็กดีมีคุณธรรม นายวรวุฒิ ปัถวี
รายละเอียดผลงาน
การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์คนดี นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เรื่อง อริยสัจ ๔ สร้างสรรค์เด็กดีมีคุณธรรม
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ โดย ครูวรวุฒิ ปัถวี
ที่ปรึกษา นางณัฐกานต์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวอาภรณ์ ชาวสระไคร รองผู้อำนวยการโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.17 MB

โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2564,13:30   อ่าน 25 ครั้ง