โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ประกาศค่าเป้าหมายการศึกษาของสถานศึกษา 2564
ประกาศค่าเป้าหมายการศึกษาของสถานศึกษา 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 564.39 KB
ประกาศค่าเป้าหมายการศึกษาของสถานศึกษา 2563
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100 KB
ประกาศค่าเป้าหมายการศึกษาของสถานศึกษา 2564
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100 KB