โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวัชระ คงสว่าง
ครู คศ.2

นางสาวอมรินทร์ ปุมโคกกรวด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1