โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอารี รักยงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายธเนศ พุ่มเพ็ชร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2