โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวัชระ คงสว่าง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวรวุฒิ ปัถวี
ครูผู้ช่วย