โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1   ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอัจฉรา ทวีวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอรทัย ขวาซุย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอภิญญา ศรีนุ่นขาว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2