โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอรทัย ขวาซุย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวอภิญญา ศรีนุ่นขาว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนัสรีน ทรงวีระ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2