โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอมร บุญโญปกรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวณิชปภาพิชญ์ ธันยบูรณ์วรายุ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววารุณี ใจดี
ครู คศ.3