โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ตรวจโรงอาหารโดยโรงพยาบาลพระสุมทรเจดีย์
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563  โรงพยาบาลพระสุมทรเจดีย์  ได้เข้าตรวจโรงอาหารของโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)  ในสถานการณ์โควิด ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2563,16:01   อ่าน 12 ครั้ง