โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานพัสดุและการเงินโรงเรียนวัดคลองเก้า
วันที่ 17 ก.ค. 2563 นางณัฐกานต์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) นำคณะครูการเงินและพัสดุ ศึกษาดูงานพัสดุและการเงินโรงเรียนวัดคลองเก้า
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2563,16:12   อ่าน 28 ครั้ง