โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 403
ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2563
ณ โรงเรียนอาร์มทอง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2563,16:16   อ่าน 219 ครั้ง