โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันภาษาไทย 2563
วันที่ 31 กรกฎาคม  2563  นางณัฐกานต์  แก้วประเสริฐ  ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) นำคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมวันภาษาไทย  ซึ่งวันภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เพิ่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้น ให้ชาวไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป  ภายในกิจกรรมมีการประกวดวาดภาพ การคัดลายมือ
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2563,15:04   อ่าน 334 ครั้ง