โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต (ครั้งที่ ๔)
วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ โดยการนำของ นางณัฐกานต์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) และคณะครู จำนวน ๑๓ คน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต (ครั้งที่ ๔) ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ ห้องประชุมยุวรี ตึกศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนาโรงเรียนและพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ทำประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติสืบไป
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2563,20:22   อ่าน 15 ครั้ง