โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาพกิจกรรม
นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี อริยสัจ ๔ สร้างสรรค์เด็กดีมีคุณธรรม
การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์คนดี นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เรื่อง อริยสัจ ๔ สร้างสรรค์เด็กดีมีคุณธรรม
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ โดย ครูวรวุฒิ ปัถวี
ที่ปรึกษา นางณัฐกานต์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวอาภรณ์ ชาวสระไคร รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2564,13:20   อ่าน 973 ครั้ง