โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการสกัดนักเรียน-ครูเล่นการพนัน และมาตรการดำเนินการทางวินัย

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.61 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ใกล้ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 (ปี 2561) ซึ่งจะมีการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.-15 ก.ค.2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีนโยบายในการป้องกันและแก้ปัญหาการเล่นพนันบอลในสถานศึกษาของ สพฐ. ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ในการรณรงค์ ป้องกันและเฝ้าระวัง แบ่งแนวทางดำเนินการเป็น 4 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 ก่อนเริ่มการแข่งขัน 

ระยะที่ 2 ระหว่างการแข่งขัน 

ระยะที่ 3 หลังการแข่งขัน 

ระยะที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติงานทุกมิติ 

พร้อมกันนี้ได้กำหนดมาตรการป้องกันการเล่นพนันทายผลฟุตบอล 10 มาตรการ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) และสถานศึกษานำไปดำเนินการ ซึ่งได้สื่อสารและสร้างความเข้าใจแก่ผอ.สพท. ผอ.สถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว โดยในวันที่ 7 มิ.ย.นี้ สพฐ.จะจัดกิจกรรมคิกออฟที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

นายบุญรักษ์ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ ในช่วงที่มีการแข่งขัน หรือหลังการแข่งขันฟุตบอลโลก หากมีปัญหาเกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น การทะเลาะวิวาท เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นั้นๆ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ที่มีกว่า 20,000 คนใน 225 เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จะร่วมกันลงไปดูแล ซึ่งได้กำชับให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคนดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ซึ่งถ้าอยู่ในช่วงเวลาก็ถือเป็นความรับผิดชอบของโรงเรียน แต่หากนอกช่วงเวลาบางครั้งก็เกินความรับผิดชอบไม่สามารถทำได้

 

 

 

“ผมอยากเน้นให้โรงเรียนมีบทบาท ทำหน้าที่เหมือนพ่อแม่ คอยห่วงใย สอดส่องดูแลพฤติกรรม ตักเตือนถ้าทำไม่ถูก มากกว่าทำหน้าที่เป็นตำรวจ โดยเฉพาะครูที่มีโอกาสอยู่กับเด็กมากกว่าพ่อแม่ในวันปกติ อยากให้ทำหน้าที่เหมือนพ่อแม่คนที่สอง ช่วยกันดูแลเด็ก ถ้าพบมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม และอาจจะโยงใยไปสู่อันตรายอื่นๆ เช่น เล่นการพนัน เป็นหนี้มีการทวงหนี้ ก็ต้องเชื่อมโยงไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาดูแล” นายบุญรักษ์ กล่าว

สำหรับ 10 มาตรการป้องกันการเล่นพนันทายผลฟุตบอล ดังนี้ 

1.ให้ สพท.และสถานศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการเล่นทายผลพนันฟุตบอล ให้เป็นรูปธรรมตลอดเวลา โดยครูและบุคลากร ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวต้องให้ความร่วมมือ เป็นตัวอย่างที่ดีไม่เล่นการพนัน ไม่ประพฤติตนส่อเจตนาการเล่นการพนัน และหากพบผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายปล่อยปละละเลย ไม่ปฏิบัติจริงจังต่อเนื่องให้ถือว่าผู้นั้นจงใจละเลยการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัย แต่หากได้ผลดีก็ให้พิจารณาความดีความชอบ

2. ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนให้ดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งการประพฤติตนการเรียน การใช้จ่ายเงินให้รัดกุม รวมทั้งการใช้โทรศัพท์อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์สื่อสารที่มีผลต่อเนื่องกับการเลือกตั้ง 

3.ยกระดับการเฝ้าระวัง ป้องกันเหตุนักเรียนทะเลาะวิวาทอันเนื่องจากการพนันทายผลฟุตบอลทั้งในและนอกสถานศึกษา 

4.รณรงค์การหยุดการพนันทายผลฟุตบอล ป้องกันมิให้เกิดนักพนันหน้าใหม่ และส่งเสริมการชมฟุตบอลอย่างสร้างสรรค์ 

5.ให้สถานศึกษาตรวจสอบและประมวลผลการมาสาย หรือ ไม่มาเรียนของนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา เปรียบเทียบช่วงก่อนและระหว่างมีการแข่งขันว่า ผิดปกติหรือไม่ และมีผลมาจากการแข่งขันฟุตบอลหรือไม่ พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขให้เหมาะสม

6.สนธิกำลังพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ในเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกับทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเฝ้าระวังทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันเหตุนักเรียนเกี่ยวข้องกับการพนันทายผลฟุตบอลโดยเฉพาะช่วงมีการแข่งขัน 

7.ให้สถานศึกษาบันทึกการแข่งขันฟุตบอลเผยแพร่ให้นักเรียนชมตามเวลาที่เหมาะสม 8.เฝ้าระวังป้องกันการเข้าสู่วงจรการพนันฟุตบอลในลีกชั้นนำต่างๆหลังจบฟุตบอลโลกแล้ว 9.หากพบครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างมีพฤติกรรมเล่นการพนันให้ผู้บริหารกล่าวตักเตือน หาก ทำเช่นเดิมให้พิจารณาโทษทางวินัย 

10.หากโรงเรียนประสบปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้เองขอให้ประสานขอความร่วมมือช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ. โทร.0-2288-5599 กองบัญชาการตำรวจนครบาล โทร.0-2280-5060,0-2280-5061

โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2561,00:00   อ่าน 192 ครั้ง