โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : คลิปการสอนเรื่องเสียงรอบตัว
ชื่ออาจารย์ : นางเอมอร ช้างมณี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2564,17:00  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยาการคำนวณ ป.4 เรื่องขั้นตอนการแก้ปัญหา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัตนาภรณ์ โตศรีธนวัต
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2564,16:49  อ่าน 34 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรื่องทิศ
ชื่ออาจารย์ : นายธเนศ พุ่มเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2564,16:52  อ่าน 69 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อาหารหลัก 5 หมู่
ชื่ออาจารย์ : นายเจริญ ภูมิเรศสุนทร
ตำแหน่ง : หัวหน้าบริหารงานทั่วไป
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2564,16:33  อ่าน 116 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนมาตรา ก กา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนัสรีน ทรงวีระ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2564,16:02  อ่าน 128 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best Practice โครงงานคุณธรรมเรื่องวินัยดีเริ่มที่เสื้อผ้า
ชื่ออาจารย์ : นายเจริญ ภูมิเรศสุนทร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2564,14:47  อ่าน 99 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best Practice ยุวชนคนคุณธรรมนำสู่โรงเรียนสุจริต
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนัสรีน ทรงวีระ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2564,14:41  อ่าน 123 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องภาษากับความคิด
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนัสรีน ทรงวีระ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2564,14:24  อ่าน 121 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โครงการโรงเรียนสุจริต
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนัสรีน ทรงวีระ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2564,13:36  อ่าน 120 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาพฤติกรรมการเรียนกรีฑาและการพัฒนาการออกสตาร์ทของนักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นายเจริญ ภูมิเรศสุนทร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2563,09:59  อ่าน 121 ครั้ง
รายละเอียด..