โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : โอฬาร กลิ่นจันทน์ (โอ)
ปีที่จบ : 2527   รุ่น : ป.3
อีเมล์ : junjarea_66@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 03 ส.ค. 2556,13:54 น.   หมายเลขไอพี : 124.121.63.28


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล