โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1   ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 3 คน
ชื่อ-นามสกุล : ประภาพร กลิ่นจันทน์ (นก)
ปีที่จบ : 2522   รุ่น : ป 6
ที่อยู่ : 118/1. อาคารทิปโก้. ถ. พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท. กทม 10400
เบอร์มือถือ : 0891396049
อีเมล์ : Prapaporn_kli@truecorp.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : โอฬาร กลิ่นจันทน์ (โอ)
ปีที่จบ : 2527   รุ่น : ป.3
ที่อยู่ : 28/7 ม.3 ซ.ใจเอื้อ ต.บางแขยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
เบอร์มือถือ : 0813746023
อีเมล์ : junjarea_66@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สราวุธ ทองแผ่น (เอ็ม)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : ป.3
ที่อยู่ : http://www.facebook.com/sarawutgoodlife
เบอร์มือถือ : 0885111382
อีเมล์ : sarzwut22_@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม