โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 4 คน
ชื่อ-นามสกุล : นายทศวรรษ กลิ่นจันทน์ (ปอม)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น :
อีเมล์ : Thodsawadkkinjun.1993@outlook.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ประภาพร กลิ่นจันทน์ (นก)
ปีที่จบ : 2522   รุ่น : ป 6
อีเมล์ : Prapaporn_kli@truecorp.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : โอฬาร กลิ่นจันทน์ (โอ)
ปีที่จบ : 2527   รุ่น : ป.3
อีเมล์ : junjarea_66@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สราวุธ ทองแผ่น (เอ็ม)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : ป.3
อีเมล์ : sarzwut22_@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม