โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ประภาพร กลิ่นจันทน์ (นก)
ปีที่จบ : 2522   รุ่น : ป 6
อีเมล์ : Prapaporn_kli@truecorp.co.th
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัททรูวิชั่นส์ จำกัด
ตำแหน่ง : Marketing Manager
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 118/1. อาคารทิปโก้. ถ. พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท. กทม 10400ารทิปโก้. ถ. พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท. กทม 10400

วันที่บันทึกข้อมูล : 02 เม.ย. 2560,23:56 น.   หมายเลขไอพี : 58.8.170.195


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล